+48 605 609 644, (12) 648 95 18

serwis@serwisklimy.pl

ul. T. Ptaszyckiego 21b, 31-979 Kraków

Rekuperacja

Zalety

 • eliminuje do 60 % strat energii cieplej systemy tradycyjnego
 • możliwy odzysk energii cieplnej ze sprawnością sięgającą 95%
 • możliwa regulacja i sterowanie strumieniem powietrza – płynna regulacja dla poszczególnych dni tygodnia
 • możliwość uzdatnianie powietrza (filtracja, ogrzewanie, chłodzenie)
 • zwiększenie komfortu w budynku poprzez zapewnienie zawsze świeżego powietrza o odpowiedniej temperaturze
 • prawidłowe użytkowanie eliminuje problem zawilgocenia ścian, pleśni i grzybów

Wady

 • większe koszty inwestycyjne (zakup centrali, systemu kanałów, nawiewników zwiększa koszt, ale eliminuje koszty budowy komina, zmniejsza powierzchnię grzejników oraz moc kotła)

Zwrot środków zainwestowanych w system wentylacji mechanicznej następuje po kilku latach, podczas których instalacja będzie służyć zapewniając oszczędności, komfort oraz świeże powietrze. Skuteczność wentylacji mechanicznej oraz oszczędności wynikające z jej zastosowania zależą od poprawnego doboru urządzeń oraz ich sprawności energetycznej.

Trudno dziś mówić o racjonalnym gospodarowaniu energią w budynku bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W instalacjach wentylacji mechanicznej możliwa jest pełna kontrola strumienia przetłaczanego powietrza, odzysk energii oraz filtracja. Instalacja wentylacji mechanicznej jest droższa od wentylacji naturalnej. Błędem byłoby jednak traktowanie bezpośrednio kosztu wentylacji mechanicznej jako zwiększenia kosztu budynku. W rachunku ekonomicznym należy uwzględnić eliminację przewodów i kominów wentylacji grawitacyjnej (najczęściej murowanych), zmniejszenie powierzchni grzejników oraz wielkości kotła ze względu na mniejszą moc instalacji grzewczej budynku.

Zwiększanie izolacyjności przegród zewnętrznych budynku oraz zastosowanie szczelnych okien znacznie poprawia bilans energetyczny budynku. Szczelne okna utrudniają jednak realizację naturalnej wentylacji grawitacyjnej, dlatego wymagane jest zainstalowanie nawiewników okiennych (nawietrzaków), czyli rozszczelnienie budynku. Intensywność wentylacji naturalnej zależna jest od różnicy temperatur. System nie działa przy wyrównanych temperaturach i braku wiatru. Wpływa to na niską efektywność wentylacji w okresie letnim oraz znaczne przekroczenie jej intensywności w okresie zimowym, kiedy straty ciepła są największe.

Niekontrolowany strumień oraz brak możliwości odzysku energii z ciepłego, usuwanego z budynku powietrza, powodują duże straty energetyczne związane z działaniem wentylacji grawitacyjnej. W przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych cieplnie budynków sięgają one 60% całkowitych strat ciepła. Dlatego dla zapewnienia skutecznej i efektywnej energetycznie wentylacji niezbędne jest nie tylko zapewnienie wysokiej sprawności odzysku energii, ale również niskiego zapotrzebowania na moc elektryczną pobieraną przez wentylatory. Zużycie energii przez wentylatory przetłaczające dany, założony strumień powietrza zależy od oporów przepływu oraz sprawności energetycznej zespołu wentylator-silnik elektryczny.

Energooszczędny systemem wentylacji pomieszczeń redukujący do 60% start energii cieplnej używanej do ogrzewania składa się z następujących elementów:

1. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (rekuperator)

Centrala składa się z zespołu wentylatorów (nawiewny i wywiewny), które są umiejscowione w sekcjach wentylatorowych. Powietrze nawiewane i wyciągowe krzyżuje się w wymienniku krzyżowym o sprawności powyżej 90%. Tym samym odzyskuje się ciepło zawarte w powietrzu i przekazuje się je powietrzu świeżemu pobieranemu z zewnątrz.

Centrala również posiada sekcje filtracji powietrza, bypass (powietrze omija wymiennik), nagrzewnicę wstępną oraz czujniki temperatury oraz ciśnienia, których sygnały są przetwarzane w module sterującym. Dodatkowo można rekuperator wyposażyć w osobne sekcje ogrzewania lub chłodzenia powietrza, nawilżania oraz filtry antysmogowe.

Kontrolę całego procesu  wymiany powietrza można śledzić na panelu sterującym zamontowanym w dowolnym miejscu budynku.

2. Skrzynki rozdzielcze (z reguły dwie skrzynki)

Jest to element wykonawczy służący do redukcji strumienia powietrza nawiewnego na poszczególne porcje i rozdzielenie do podłączonych przewodów elastycznych. Analogicznie rozdzielacz wyciągowy równomiernie wyciąga porcje powietrza z pomieszczeń i dostarcza bezpośrednio do centrali wentylacyjnej.

3. Skrzynki rozprężne kątowe lub przelotowe (nawiewne i wywiewne)

Zadaniem skrzynek rozprężnych jest połącznie przewodu elastycznego z końcowym elementem instalacji anemostatem. Skrzynki charakteryzują się dużą różnorodnością i kształtem ze względu na miejsce montażu.

4. Elastyczny przewód wentylacyjny (materiał PEHD)

Przewód posiada specjalną warstwę wewnętrzną o dobrych własnościach izolacyjnych i akustycznych. Jakość warstwy zapewnia antystatyczność i zapobiega osadzaniu się kurzu, grzybów oraz bakterii.

5. Materiały pomocnicze (stalowe rury typ SPIRO, tłumik przepływu, czerpnia/wyrzutnia, zaślepka, taśma i kołki mocujące, obejma stalowa, regulator przepływu)

Materiały pomocnicze służą bezpośrednio do montażu i uzupełnienia oraz regulacji instalacji wentylacji. Współpracujemy z polskimi producentami central wentylacyjnych jak również z dostawcami z zagranicy (Thessla Green, Zehnder)

Skutki niewłaściwej wentylacji

 • Problemy z koncentracją
 • Obniżenie wydajności pracy
 • Bóle głowy
 • Zmęczenie
 • Senność
 • Rozwój pleśni i grzybów
 • Destrukcja przegród budowlanych
 • Obniżenie izolacyjności materiałów
 • Alergie
 • Choroby dróg oddechowych
 • Syndrom chorego budynku

Wentylacja mechaniczna

Wraz ze wzrostem rozwoju społeczeństw oraz poziomu życia zwiększa się intensywność wykorzystania pomieszczeń. Współczesny człowiek, żyjący w mieście spędza w budynkach większość swojego życia. Dlatego obserwujemy dążenie do poprawiania klimatu w budynkach. W warunkach ciągłego wzrostu cen energii rośnie również tendencja do racjonalizacji jej zużycia.

Skuteczność wentylacji mechanicznej

Zwrot środków zainwestowanych w system wentylacji mechanicznej następuje po kilku latach, podczas których instalacja będzie służyć zapewniając oszczędności, komfort oraz świeże powietrze. Skuteczność wentylacji mechanicznej oraz oszczędności wynikające z jej zastosowania zależą od poprawnego doboru urządzeń oraz ich sprawności energetycznej.

rekuperacja-w-krakowie-domy

Syndrom chorego budynku (SBS – Sick Building Syndrome)

Syndrom chorego budynku to zespół dolegliwości występujący u osób przebywających w pomieszczeniach budynków. Nasilenie tych dolegliwości jest zależne od długości czasu przebywania w budynku. Termin został wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w roku 1986 po tym, jak w latach siedemdziesiątych badania prowadzone w Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii wykazały zbieżne symptomy u osób spędzających większość czasu w budynkach słabo wentylowanych. Kiedy prowadzone w latach dziewięćdziesiątych badania nad przyczynami alergii (SOU 1989:76) wykazały związek zachorowań z SBS, rozpoczęto intensywne badania w zakresie klimatu w budynkach i jego wpływu na zdrowie ludzi. SBS jest wywołany niską jakością powietrza oraz małą ilością powietrza świeżego. Bezpośrednią przyczyną dolegliwości jest powietrze o dużej zawartości dwutlenku węgla i innych produktów oddychania, grzybów, pleśni, zanieczyszczeń gazowych pochodzących z materiałów budowlanych (rozpuszczalniki, farby), dymu tytoniowego, zanieczyszczeń pyłowych, kurzu. Objawy SBS to przede wszystkim bóle głowy, podrażnienie górnych dróg oddechowych, trudności z koncentracją, zmęczenie.

Zapraszamy do współpracy

Gwarantujemy rzetelność i profesjonalizm